18. november 2019
  • 10:47 Nybyggeri
  • 13:58 Lykkebo
  • 13:53 Kvalitetsledelsessystem og projektstyring
  • 13:21 Vandføringsmålinger
  • 13:20 Musik Efterskole Jylland

Har du brug for hjælp til vandmåling af fremmed vand med flowmåling

Hvis du har den mindste mistanke om indsivning af regnvand i spildevand eller omvendt, så er det virkelig værd at få lavet en professionel vandmåling. I Danmark arbejder vi med to styrende vandsystemer, spildevand og regnvand. Og disse to går ikke hånd i hånd. Udtrykket indsivning beskriver den proces, hvori uvedkommende vand fra det ene vandsystem siver ind i det andet system. Dette sker for eksempel i tilfælde af kloak overløb ovenpå store regnmængder og skaber risiko for ubalance og forurenet vand i både naturlige vandområder, til skade for økosystemerne, og i vores drikkevand.
En anden måde at undersøge indsivning på er med hjælp fra vandføringsmålinger, som effektivt registrere overløb og tilkommen vand i naturlige vandområder.
Hvad enten der er tale om indsivning eller overløb, så sørger dette firma for præcise vandføringsmålinger og redskaber til effektiv håndtering.

Caroline

RELATED ARTICLES