23. april 2021
  • 10:36 Tandblegning Hvidovre
  • 9:34 Graffiti fjerner
  • 16:41 Kosmetisk tandbehandling
  • 17:22 LTD guitar
  • 12:42 Wrap og hø til heste – hestegodbidder

Har du brug for hjælp til vandmåling af fremmed vand med flowmåling

Hvis du har den mindste mistanke om indsivning af regnvand i spildevand eller omvendt, så er det virkelig værd at få lavet en professionel vandmåling. I Danmark arbejder vi med to styrende vandsystemer, spildevand og regnvand. Og disse to går ikke hånd i hånd. Udtrykket indsivning beskriver den proces, hvori uvedkommende vand fra det ene vandsystem siver ind i det andet system. Dette sker for eksempel i tilfælde af kloak overløb ovenpå store regnmængder og skaber risiko for ubalance og forurenet vand i både naturlige vandområder, til skade for økosystemerne, og i vores drikkevand.
En anden måde at undersøge indsivning på er med hjælp fra vandføringsmålinger, som effektivt registrere overløb og tilkommen vand i naturlige vandområder.
Hvad enten der er tale om indsivning eller overløb, så sørger dette firma for præcise vandføringsmålinger og redskaber til effektiv håndtering.

Caroline

RELATED ARTICLES