22. januar 2021
  • 14:16 LED væg & videokonferenceudstyr
  • 14:40 Kultur og oplevelser i Horsens Ny Teater
  • 14:01 Maler job hos Lykkebo
  • 14:39 Rengøringsfirma Nordsjælland
  • 15:25 Indlæg til sko og håndledsskinne

Underslæb

Underslæb er sager, hvor man uretmæssigt tilegner sig betroede penge eller andres genstande, som er i ens varetægt. Underslæb straffes efter straffelovens § 278. Underslæb straffes med fængsel i op til 1½ år, men i grovere tilfælde af underslæb kan der dog straffes med helt op til 8 års fængsel.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er en fællesbetegnelse for en række tilfælde af kriminalitet, som fx dækker over børssager, banksager, skattesvig, momssvig, mandatsvig m.m. Det er typisk for sager vedrørende økonomisk kriminalitet at de indebærer omfattende bilagsmateriale og bygger på relativt komplicerede hændelsesforløb.

Rikke

RELATED ARTICLES